اوقات شرعی

انتصاب آقاي دكتر عبدالهادي فقهي زاده عضو پيوسته انجمن به معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نیز انتصاب آقاي دكتر محمدرضا آرام عضو پيوسته انجمن به معاونت پژوهشكده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي را از سوي آقاي دكتر همامي رئيس و ساير اعضاي هيأت مديره انجمن تبريك عرض مي نماييم.روابط عمومي انجمن