اوقات شرعی

انتصاب آقاي دكتر طالب تاش عضو پيوسته انجمن به رياست پژوهشكده قرآن و عترت سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي و نیز انتصاب آقای محمد رحیم بیرقی عضو هیأت مدیره و خزانه دار انجمن به عنوان مشاور و رئیس حوزه معاونت فرهنگی سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي را از سوي آقاي دكتر همامي رياست انجمن و ساير اعضاي هيأت مديره انجمن به عزيزان قرآني تبريك عرض مي نماييم. روابط عمومي انجمن