اوقات شرعی

مجله الکترونیکی پژوهشهای تطبیقی قرآن و حدیث ( وابسته به انجمن علوم قرآن و حدیث ایران ) پس از دریافت پروانه خود از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعالیت خود را با رویکرد حرکت جهت درج در نمایه های معتبر بین المللی شروع کرده و پذیرای مقالات علمی تطبیقی پژوهشگران ارجمند است.نشانی سایت مجلّه: http://ejqh.ir