اوقات شرعی

انجمن علوم قرآن و حدیث ایران با کسب مجوز از وزارت علوم،تحقیقات و فنّاوری (کمیسیون انجمن های علمی ایران)،برگزاری انتخابات اوّلیّه و ثبت رسمی،به عنوان مؤسّسه ای غیر دولتی فعّالیّت خود را رسماً از بهمن 1383 آغاز کرد.

  اعضای اصلی هیأت مدیره فعلی ( دوره چهارم ):

1- دکتر عبّاس همامی ( رئیس )

2- دکتر مجید معارف ( نایب رئیس )

3- آقای محمّد رحیم بیرقی ( خزانه دار )

4- دکتر نهله غروی نایینی

5- دکتر سید رضا مؤدب

6- دکتر دل آرا نعمتی پیرعلی

7- دکتر جعفر نکونام

8- دکتر احسان پور اسماعیل

9- دکتر عبدالله غلامی

 اعضای علی البدل هیأت مدیره فعلی ( دوره چهارم )

1- دکتر زهرا مقیمی

2- دکتر محمد مهدی کرباسچی

بازرس اصلی فعلی ( دوره چهارم )

آقای بهرام کرمی مقدّم

بازرس علی البدل فعلی ( دوره چهارم )

دکتر عاطفه زرسازان

-------------------------------------------

مشاور عالی انجمن: دکتر محمّد مهمدی مظاهری