اوقات شرعی

مجمع عمومی انجمن در تاریخ 31 شهریور 94 تشکیل شد و ضمن تصویب عملکرد گذشته و پیشنهادهای هیأت مدیره برای آینده، هیأت مدیره  و بازرسان انجمن برای دوره سه ساله بعدی ( هفتم بهمن 94 تا هفتم بهمن 97 ) را انتخاب کرد.

هیأت مدیره منتخب و رأی ایشان در مجمع عمومی ( از 40 رأی ):

1- دکتر عباس همامی (  39 رأی)

2- دکتر مجید معارف ( 37 رأی )

3- آقای محمّد رحیم بیرقی ( 33 رأی )

4- دکتر سیّد رضا مؤدّب ( 30 رأی )

5- دکتر احسان پور اسماعیل ( 30 رأی )

6- دکتر نهله غروی نایینی ( 26 رأی )

7- دکتر دل آرا نعمتی پیرعلی ( 24 رأی )

8- دکتر جعفر نکونام ( 22 رأی )

9- دکتر عبدالله غلامی ( 21 رأی )

ضمناً دکتر زهرا مقیمی و دکتر محمّد مهدی کرباسچی نیز به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره و آقای بهرام کرمی مقدّم به عنوان بازرس اصلی و دکتر عاطفه زرسازان خراسانی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

هیأت مدیره منتخب نیز به اتّفاق آرا ، مسئولیّت ها برای دوره سه ساله مذکور را به شرح زیر تعیین کرد:

1- دکتر عباس همامی ( رئیس انجمن )

2- دکتر مجید معارف ( نایب رئیس انجمن )

3- آقای محمّد رحیم بیرقی ( خزانه دار انجمن )

شایان ذکر است: طبق آیین نامه کمیسیون انجمن های علمی ایران ( وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری )، انتخابات انجمن های علمی با حضور نماینده این کمیسیون برگزار می شود و هیأت مدیره فعلی تا زمان آغاز به کار هیأت مدیره جدید، به فعّالیّت خود ادامه خواهد داد.