اوقات شرعی

انتصاب جناب آقای دکتر مجید معارف نایب رئیس محترم انجمن علوم قرآن و حدیث ایران ، به ریاست دانشکده الهیّات و معارف اسلامی دانشگاه تهران را ارج می نهیم و برای ایشان توفیق بیشتر مسألت داریم. روابط عمومی انجمن